Logo

Çekme Belgeli Araçların Tanımı ve Trafiğe Çıkma Durumları

Çekme belgesi, uzun bir süre zarfı boyunca kullanılmayacağı bildirilen, hurdaya çıkmış olan, kaza veya başka sebeplerle hurdaya çıkmış olan araçların trafikten yasal olarak çekildiğini bildiren belgeye denir. Çekme belgeli araçlar için yalnızca olumsuz durumlar akla gelmemelidir. Örneğin; çekme belgesi alınan bir araç vergilerden muaf tutulduğu için uzun süreli bir yurt dışı seyahatine çıkma durumunda çekme belgesi almak avantajlı olacaktır. 

Çekme Belgeli Araçlar Nedir?

Çekme belgesi bulunan araçlar, ilgili kurumlara başvurulmasından sonra alınan belge sonucunda araç sahibinin isteği ve beyanınca trafikte çekilen araçlardır. Çekme belgesi olan araçlar, yukarıda da belirttiğimiz gibi vergiden muaf olmasına rağmen alış-satış işlemleri normal prosedüre göre gerçekleşebilir.

Çekme Belgeli Araçlar Trafiğe Çıkabilir Mi?

Çekme belgeli hiçbir araç trafiğe çıkamaz. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır. Çekme belgesi iptal edildikten sonra araç trafiğe çıkabilir. Belgenin kaldırılması için araç için geçici trafik sigortası yaptırıldıktan sonra TÜVTÜRK aracılığıyla muayene randevusu alınması gerekir. Muayene tamamlanır ve TÜVTÜRK tarafından “Araç Tespit Raporu” alınır. Bu rapor, ruhsat ikamesi olarak kabul edilir. Ardından zorunlu trafik sigortası yaptırılır ve noterden araca ruhsat çıkarılır. Noterden alınan plaka belgesi ile Şoförler ve Otomobilciler odasına giderek plaka basım işlemi tamamlanır ve çekme belgesi kaldırılır. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra araç, yeniden trafiğe çıkarılabilir.

Araç Çekme Belgesi Nasıl Alınır?

Uzun bir seyahat, vergi muafiyeti, kaza sonucu gereken onarım için maliyet yetersizliği gibi sebeplerden çekme belgesi almak isteyen araç sahipleri, aşağıda yer alan şartları yerine getirmelidir.

Yukarıdaki tüm aşamaları tamamlayınca Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne ilgili belgeler ve plakanız ile birlikte başvuru yapmalısınız.

İşlemler tamamlanıp başvurunuz kabul edilince aracınızın trafikten resmi olarak çekildiğini beyan eden araç trafik tescil belgesini kısa süre içerisinde edinebilirsiniz.

Çekme Belgesi Nereden Alınır?

Çekme belgesinin alınabildiği tek kurum; Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’dir.

Çekme Belgeli Araçlara Sigorta ve Kasko Yapılır Mı?

Çekme belgeli araçlar için sigorta ve kasko yaptırılmasına gerek yoktur. Ancak bu araçlar, trafiğe yeniden çıkarılacağı zaman sigorta ve kasko zorunludur. Hurda ya da hasarlı olarak satın alınan çekme belgeli bir araç söz konusu ise onarım işlemleri tamamlanır ve TÜVTÜRK muayenesine sokulur. Dolayısıyla alım işlemlerinde çekme belgeli araç sigortası olarak nitelendirilen sigorta türü de bir zorunluluktur.

Çekme Belgeli Araçlar Muayeneye Nasıl Gider?

Muayeneye gidecek olan çekme belgeli araç için Trafik Tescil Şubesine başvurulur ve burada prosedür gerekliliğince belgeler alınır. Edinilen belge ile çekme belgeli araç, 7 günlük süre ile trafiğe çıkabilir. Bu süre içerisinde muayeneye giderken ya da bir başka kullanım esnasında trafik çevirmesi durumunda bu belgeyi yetkililere göstererek muafiyetinizi resmi olarak bildirebilirsiniz.